یان اسپنسر(Ian Spencer) و کن یانگ (Cairn Young) از سال 2010 یک استودیو به نام Yard Sale Project در جنوب لندن راه اندازی کرده اند که به طور تخصصی به ساخت مبلمان می پردازد.
مازندمجلس:یان اسپنسر(Ian Spencer)  و کن یانگ (Cairn Young) از سال 2010 یک استودیو به نام  Yard Sale Project در جنوب لندن راه اندازی کرده اند که به طور تخصصی به ساخت مبلمان می پردازد. در اینجا شما تعدادی از صندلی ها و میزهایی که آنها طراحی کرده اند می بینید. اجرای کارها شگفتی آور است، انگار اجزا دارند از هم می پاشند. 

اخبار , اخبار گوناگون,تصاویر مبلمان با تکه های چوب,مبلمانی با تکه های چوب

اخبار , اخبار گوناگون,تصاویر مبلمان با تکه های چوب,مبلمانی با تکه های چوب

 

اخبار , اخبار گوناگون,تصاویر مبلمان با تکه های چوب,مبلمانی با تکه های چوب

اخبار , اخبار گوناگون,تصاویر مبلمان با تکه های چوب,مبلمانی با تکه های چوب

 

اخبار , اخبار گوناگون,تصاویر مبلمان با تکه های چوب,مبلمانی با تکه های چوب

اخبار , اخبار گوناگون,تصاویر مبلمان با تکه های چوب,مبلمانی با تکه های چوب

 

اخبار , اخبار گوناگون,تصاویر مبلمان با تکه های چوب,مبلمانی با تکه های چوب

اخبار , اخبار گوناگون,تصاویر مبلمان با تکه های چوب,مبلمانی با تکه های چوب

 

اخبار , اخبار گوناگون,تصاویر مبلمان با تکه های چوب,مبلمانی با تکه های چوب

اخبار , اخبار گوناگون,تصاویر مبلمان با تکه های چوب,مبلمانی با تکه های چوب