شاید این جمله را بارها شنیده باشید که «اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی است» حال اگر خانه موردنظر جزو عجیب و غریب‌ترین خانه‌های اجاره‌ای در جهان باشد مفهوم این عبارت قدیمی را بهتر درمی‌یابیم. خبرگزاری شینهوا به تازگی تصاویر جالبی از برخی از غیرعادی ترین طراحی ها برای خانه های اجاره ای در دنیا منتشر کرده است: